InnoFresh

คัดสรรวัตถุดิบดีๆที่สดใหม่ ผลิตด้วยนวัตกรรมทันสมัย
เพื่อให้ได้เมนูคุณภาพ ที่สร้างความสุขให้ทุกคน

คัดสรรวัตถุดิบดีๆที่สดใหม่

ผลิตด้วยนวัตกรรมทันสมัย
เพื่อให้ได้เมนูคุณภาพ 

ที่สร้างความสุขให้ทุกคน

ใส่ใจทุกมื้อ คือความสุข

InnoFresh ที่นี่ เราใส่ใจในคุณภาพของอาหารทุกมื้อ

ทีมของเราทุ่มเทเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการนำเสนอเมนูรูปแบบใหม่ๆ
เริ่มจากคัดสรรวัตถุดิบดีๆ ที่สดใหม่จากพี่น้องเกษตรกรไทย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม
นำมาสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพ
มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อโลก

ทีมของเราทุ่มเทเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการนำเสนอเมนูรูปแบบใหม่ๆ
เริ่มจากคัดสรรวัตถุดิบดีๆ ที่สดใหม่จากพี่น้องเกษตรกรไทย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม
นำมาสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพ
มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อโลก

อ่านต่อ
Play Video

Beginning of Happiness

บริษัท InnoFresh จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว และคุณชี เกียง ฉั่ว ในปี พ.ศ. 2546 

โดย ดร. ศิริพร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์รสชาติของอาหาร
และยังหลงใหลในการทำอาหาร อยากต่อยอดธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของครอบครัว และสร้างความยั่งยืน

ให้ชุมชนบ้านเกิดไปพร้อมกัน จึงเริ่มศึกษาพัฒนาจากวัตถุดิบที่สดใหม่อย่าง “ไข่ไก่” นำมาผลิต

เป็นมายองเนสสูตรพิเศษ จนกลายเป็นสินค้าตัวแรกที่สร้างชื่อเสียง และเป็นที่มา

ของบริษัท InnoFresh ในปัจจุบัน ที่ผลิตสินค้ามากมายกว่า 10,000 ชนิด

 

สินค้าของ InnoFresh ผลิตเพื่อตอบความต้องการของคนหลากหลายกลุ่ม ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุด ทั้งด้านการผลิตและความปลอดภัยในระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจ

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าอาหารของเรา มาจากความใส่ใจในทุกด้าน และเราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ความสุขผ่านมื้ออาหาร
เดินหน้าพัฒนาความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณในทุกวัน

บริษัท InnoFresh จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว และคุณชี เกียง ฉั่ว ในปี พ.ศ. 2546 โดย ดร. ศิริพร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์รสชาติของอาหาร และยังหลงใหลในการทำอาหาร อยากต่อยอดธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของครอบครัว และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนบ้านเกิดไปพร้อมกัน จึงเริ่มศึกษาพัฒนาจากวัตถุดิบที่สดใหม่อย่าง“ไข่ไก่” นำมาผลิตเป็นมายองเนสสูตรพิเศษ จนกลายเป็นสินค้าตัวแรกที่สร้างชื่อเสียง และเป็นที่มาของบริษัท InnoFresh ในปัจจุบัน ที่ผลิตสินค้ามากมายกว่า 10,000 ชนิด

 

สินค้าของ InnoFresh ผลิตเพื่อตอบความต้องการของคนหลากหลายกลุ่ม ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย


ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุด ทั้งด้านการผลิตและความปลอดภัยในระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าอาหารของเรามาจากความใส่ใจในทุกด้าน และเราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ความสุขผ่านมื้ออาหาร เดินหน้าพัฒนาความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณในทุกวัน

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ Vision

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหาร จากวัตถุดิบคุณภาพที่สดใหม่ 

และการเป็นเลิศในศิลปะการประกอบอาหาร ดีต่อสุขภาพ

สร้างโอกาสดีๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่อร่อย และมีคุณค่าอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหาร
จากวัตถุดิบคุณภาพที่สดใหม่ และการเป็นเลิศ
ในศิลปะการประกอบอาหาร ดีต่อสุขภาพ
สร้างโอกาสดีๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหาร
ที่อร่อย และมีคุณค่าอย่างยั่งยืน

องค์กรที่ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

กว่า 20 ปี ที่เราใส่ใจสร้างความสุขในทุกมื้ออาหาร เรายังใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการดำเนินธุรกิจระดับโลก เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมแห่งความยั่งยืนจะนำพา
คนไทยเติบโตไปพร้อมกัน Sustainable Development Goals (SDGs)

ZERO HUNGER ยุติความหิวโหย InnoFresh เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางโภชนาการ เพื่อยุติความหิวโหยทุกรูปแบบ ด้วยการบริจาคอาหารที่เพียงพอ
แก่มูลนิธิคนตาบอดบ้านรื่นสุข และองค์กร สถาบันต่างๆ ในจังหวัดนครนายกอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่รสชาติดี มีคุณค่าตลอดทั้งปี

QUALITY EDUCATION การศึกษาที่เท่าเทียม
InnoFresh ช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาภาษาอังกฤษของเด็กไทย ด้วยการมอบทุนเพื่อจ้างครูผู้เชี่ยวชาญภาษา
ให้กับนักเรียนในท้องถิ่น ด้วยความตั้งใจที่อยากให้นักเรียนในโครงการมีผลการศึกษา
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วไปในจังหวัดนครนายก

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ InnoFresh ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงมีนโยบายเพิ่มการใช้พลังสะอาดมาทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ 
คิดเป็น 20% ของการใช้พลังงานไฟฟ้า

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES พัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน InnoFresh สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง สร้างอาชีพและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี
ให้กับชาวนครนายก โดยการจ้างงานกว่า 700 ตำแหน่ง อีกทั้งยังสร้างพื้นที่สาธารณะ
และสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน เช่น สถานที่ออกกำลังกาย 
และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น

กว่า 20 ปี ที่เราใส่ใจสร้างความสุขในทุกมื้ออาหาร เรายังใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการดำเนินธุรกิจระดับโลก เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมแห่งความยั่งยืนจะนำพา
คนไทยเติบโตไปพร้อมกัน Sustainable Development Goals (SDGs)

ZERO HUNGER ยุติความหิวโหย InnoFresh เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางโภชนาการ เพื่อยุติความหิวโหยทุกรูปแบบ ด้วยการบริจาคอาหารที่เพียงพอ
แก่มูลนิธิคนตาบอดบ้านรื่นสุข และองค์กร สถาบันต่างๆ ในจังหวัดนครนายกอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่รสชาติดี มีคุณค่าตลอดทั้งปี

QUALITY EDUCATION การศึกษาที่เท่าเทียม
InnoFresh ช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาภาษาอังกฤษของเด็กไทย ด้วยการมอบทุนเพื่อจ้างครูผู้เชี่ยวชาญภาษา
ให้กับนักเรียนในท้องถิ่น ด้วยความตั้งใจที่อยากให้นักเรียนในโครงการมีผลการศึกษา
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วไปในจังหวัดนครนายก

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ InnoFresh ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงมีนโยบายเพิ่มการใช้พลังสะอาดมาทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ 
คิดเป็น 20% ของการใช้พลังงานไฟฟ้า

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES พัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน InnoFresh สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง สร้างอาชีพและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี
ให้กับชาวนครนายก โดยการจ้างงานกว่า 700 ตำแหน่ง อีกทั้งยังสร้างพื้นที่สาธารณะ
และสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน เช่น สถานที่ออกกำลังกาย 
และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น

อ่านต่อ

ความมุ่งมั่นของเราต่อนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน ไม่เพียงพัฒนาชุมชนของเรา

ให้แข็งแกร่ง แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของภารกิจที่ช่วยให้องค์กรเดินหน้า

ยกระดับปฏิวัติอุสาหกรรมอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความมุ่งมั่นของเราต่อนวัตกรรม

แห่งความยั่งยืน ไม่เพียงพัฒนาชุมชน

ของเราให้แข็งแกร่ง แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของภารกิจที่ช่วยให้องค์กรเดินหน้า

ยกระดับปฏิวัติอุสาหกรรมอาหาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

about-logo-1
about-logo-2
about-logo-3
about-logo-4

Factory & Facilities

บริษัทและโรงงาน InnoFresh ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครนายก ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 120 กม. บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ จึงสามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยสายการผลิตที่หลากหลาย เทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมเฉพาะสำหรับการผลิตและป้องกันการปนเปื้อนอาหาร ผสานบุคลากรมืออาชีพกว่า 700 คน ทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ

 

และในปัจจุบัน เรายังเป็นบริษัทผู้ผลิต OEM ชั้นนำระดับแถวหน้า ที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น มายองเนส น้ำสลัด ซอสปรุงรส ไส้เบเกอรี่และแต่งหน้าเบเกอรี่ น้ำเชื่อมและน้ำผลไม้เข้มข้น ผลิตภัณฑ์ผสมแห้ง เครื่องแกง ผักแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน ที่ส่งจำหน่ายในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี คูเวต อเมริกา แคนาดา และแถบยุโรป

บริษัทและโรงงาน InnoFresh ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครนายก ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 120 กม. บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ จึงสามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยสายการผลิตที่หลากหลาย เทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมเฉพาะสำหรับการผลิตและป้องกันการปนเปื้อนอาหาร ผสานบุคลากรมืออาชีพกว่า 700 คน ทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ

 

และในปัจจุบัน เรายังเป็นบริษัทผู้ผลิต OEM ชั้นนำระดับแถวหน้า ที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น มายองเนส น้ำสลัด ซอสปรุงรส ไส้เบเกอรี่และแต่งหน้าเบเกอรี่ น้ำเชื่อมและน้ำผลไม้เข้มข้น ผลิตภัณฑ์ผสมแห้ง เครื่องแกง ผักแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน ที่ส่งจำหน่ายในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี คูเวต อเมริกา แคนาดา และแถบยุโรป

อ่านต่อ
Research and Development
สร้างสูตร ให้ธุรกิจคุณสำเร็จ

InnoFresh เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์การอาหารผู้เชี่ยวชาญ ที่ใส่ใจคิดค้นสร้างสรรค์ มีความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ และอัปเดตเทรนด์อาหารของโลก สามารถกำหนดสูตรได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องกระบวนการผลิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าทุกรูปแบบ ที่อร่อยสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ทุกมื้อ คือความสุขของทุกคน

InnoFresh เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์การอาหารผู้เชี่ยวชาญ ที่ใส่ใจคิดค้นสร้างสรรค์ มีความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ และอัปเดตเทรนด์อาหารของโลก สามารถกำหนดสูตรได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องกระบวนการผลิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าทุกรูปแบบ ที่อร่อยสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ทุกมื้อ คือความสุขของทุกคน

อ่านต่อ

รับรองด้วยมาตรฐานสากล

“เพราะสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมอาหาร” เราจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ดีที่สุดอยู่เสมอ
เราคือผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดระดับสากล ตามหลักการผลิตและความปลอดภัย (GHPs,HACCP,BRC)
หลักศาสนาอิสลาม (HALAL) การจัดการสภาพแวดล้อม (ISO 14001) รวมถึงด้านจริยธรรม แรงงาน และความปลอดภัยด้านอุปโภค (SEDEX, SMETA)

ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ที่ InnoFresh เราใส่ใจครบทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขในทุกมื้ออาหารอย่างแท้จริง

“เพราะสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมอาหาร” เราจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ดีที่สุดอยู่เสมอ
เราคือผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดระดับสากล ตามหลักการผลิตและความปลอดภัย (GHPs,HACCP,BRC)
หลักศาสนาอิสลาม (HALAL) การจัดการสภาพแวดล้อม (ISO 14001) รวมถึงด้านจริยธรรม แรงงาน และความปลอดภัยด้านอุปโภค (SEDEX, SMETA)

ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ที่ InnoFresh เราใส่ใจครบทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขในทุกมื้ออาหารอย่างแท้จริง

อ่านต่อ
cert4
cert5
cert6
cert1
cert2
cert3
cert7

หากคุณกำลังมองหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต OEM
และคู่ค้าที่พร้อมยกระดับและพัฒนาธุรกิจให้คุณ

คุณมั่นใจได้เลยว่า เราคือทีมงานมืออาชีพด้านการผลิต OEM ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ยินดีให้คำปรึกษา คิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์
ด้วยบริการครบวงจร ที่พร้อมผลักดันธุรกิจคุณสู่ความสำเร็จ

คุณมั่นใจได้เลยว่า เราคือทีมงานมืออาชีพด้านการผลิต OEM ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ยินดีให้คำปรึกษา คิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์
ด้วยบริการครบวงจร ที่พร้อมผลักดันธุรกิจคุณสู่ความสำเร็จ

อ่านต่อ