Cup

การผลิต OEM Cup

รายละเอียด

หมวดหมู่สินค้าที่รับทำ

Filter OEM Type

CUP

(PP/ PS)

  • อาหารแช่แข็ง โดยใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -40 องศาเซลเซียส
  • ความเสถียรทางความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 100 องศาเซลเซียส
  • สามารถใช้ในไมโครเวฟได้

E-Catalog